Site titel
Welkom

 

Welkom op de site van de Vrienden van de OLV. 

Op deze site kunt u vinden wie, wat en waarom wij zijn.

 

Oprichting en historie.

 De Stichting Vrienden van OLV van Altijddurende Bijstand en de Stichting Parochiehuis O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand, zijn effectief  gefuseerd in de Stichting Vrienden OLV Bilthoven. De doelstellingen van beide oude Stichtingen overlapten elkaar en om redenen van effectiviteit en efficiënte toepassing van resources was een bundeling van activiteiten gewenst. De activiteiten van beide oude Stichtingen en de bestaande rechtsverhoudingen  worden in de nieuwe Stichting geïntegreerd. 

 

Navigeren op de website

Via het menu kunt u navigeren naar de verschillende onderdelen van de website. 

  • Onder contact vindt u naast adressen en bankrekeningnummer de namen van de bestuursleden, de namen van de leden van de Raad van Toezicht en het beloningsbeleid voor die bestuurders en leden van de Raad van Toezicht.
  • Onder doel vindt u de uitgebreide doelstelling.
  • Onder beleidsplan vindt u de lopende en voorgenomen activiteiten die het bestuur van de Stichting wil ondernemen teneinde de stichtingsdoelen te realiseren.
  • Onder jaarrekening vindt u het financiële verslag .
  • Onder jaarverslag vindt u een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten.