Beleidsplan

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Vrienden van de OLV beknopt
Dit beleidsplan beschrijft de lopende en voorgenomen activiteiten die het bestuur van de Stichting wil realiseren teneinde bovengenoemde stichtingsdoelen te realiseren.

  1. Stimuleren  en  subsidiëren  projecten die  voortkomen uit de zgn. Stormgroep, zoals bijv. Geloofsverdieping,  Stiltewandelingen, Dominicusvieringen, projecten die ontstaan n.a.v Laudato Si
  2. Contacten onderhouden met soortgelijke Stichtingen van andere geloofsgemeenschappen
  3. Een eigen website aan de geloofsgemeenschap ter beschikking stellen  
  4. Het organiseren en subsidiëren van cursusavonden voor lekenvoorgangers

Fondsenwerving is geen primair doel van de Stichting.

Het vermogen is grotendeels belegd met het oog op een zo hoog mogelijk rendement, rekening houdend met criteria van duurzaamheid, milieu en mensenrechten.