Contact

De Stichting Vrienden van de Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand 

Postbus 609
3720 AP Bilthoven 

info@vriendenolv.nl
Bankrekeningnummer: NL25RABO0168745267
RSIN-nummer 816755401

Het Bestuur bestaat uit: 

J.W. Fijen, voorzitter
P.P.A.M. Buijs, secretaris
H.C.M. Röling-van Steekelenburg, penningmeester
M.A.M Nauta-Musters 

De Raad van Toezicht bestaat uit:

F.W. van de Sande
N.M. van Doeveren-van der Hart

De leden van het Bestuur en de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.