Site titel

De Stichting Vrienden van de Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand 

Postbus 609
3720 AP Bilthoven 

info@vriendenolv.nl
Bankrekeningnummer: NL25RABO0168745267
RSIN-nummer 816755401

Het Bestuur bestaat uit: 

A.M. Veldhuis, voorzitter
M.H.J. Wolters-Schweitzer, vice-voorzitter
P.P. Buijs, secretaris
H.C.M. Röling-van Steekelenburg, penningmeester
J.W.Fijen 

De Raad van Toezicht bestaat uit:

 Frans Willem van de Sande
 Nicolette van Doeveren

De leden van het Bestuur en de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.