Site titel

Jaarverslag 2019

De uitgeoefende activiteiten bestaan uit:

 a. Het beschikbaar stellen van de door de stichting medegefinancierde Agora en overige ondersteunende lokalen in de Brede School st. Theresia ten behoeve van sociaal culterele activiteiten, creatieve en recreatieve activiteiten en religieus c.q. oecumenisch georienteerde bijeenkomsten, een en ander conform de doelstelling van de Stichting;

b. Het stimuleren  en  subsidiëren van projecten die  voortkomen uit de zgn.  Stormgroep, zoals Geloofsverdieping, Stiltewandelingen, Dominicusvieringen, en projecten die ontstaan zijn n.a.v  Laudato Si

c. Het organiseren van een jaarlijkse ontmoetings/feestavond voor vrijwilligers

d. Het ter beschikking stellen van een eigen website aan de locatie OLV

e. Het organiseren en subsidiëren van cursusavonden voor lekenvoorgangers

f. Het organiseren van een Kerstconcert, vrijwilligersdag en parochiemaaltijd

g. Het organideren van een Symposium
 
h. Het realiseren van de  Kader opleiding.